Stuga i Tandådalen

Parkering/Snöplogning

2 (ev 3) parkeringsplatser

Den nedre vid bastuhuset, den övre strax ovanför entrén till stugan. Oftast kan 3 bilar parkeras beroende på snömängd (2 på den övre) Har ni tre bilar och det inte går att få plats kan man ställa sig vid backens infart ca 100 m bort. På övre parkering finns eluttag för t ex motorvärmare. Ej avsett för att ladda elbil! Det är förbjudet!

Parkeringsplatser plogas av traktor. Gångstigar håller ni rena, snöslunga finns liksom snöskyfflar. Stigen till septitanken måste hållas ren, ca 5 m 

Snörasskydd  finns på taket.

Parkeringsplatserna är i direkt anslutning till huset (5-10 m). Om det snöar mycket kan endast plogbilen ta ledig parkeringsplats, byt därför parkeringsplats så brukar den komma tillbaks.

Det är inte samma entreprenör som plogar vägar som plogar uppfarter, därför skiljer sig tider och vägar prioriteras såklart vid mycket snöfall.

Har ni bil parkerad och det har snöat mycket kan såklart plogbilen lämna kvar snövallar som måste skottas.

Grus finns i en behållare på altanen.

Uppdaterat 2022-08-24